Roditeljski telefoni edukativni kutak

Mesto za nova znanja

Sos telefon za žene sa iskustvom nasilja je prva nacionalna savetodavna telefonska usluga koja radi 24 sata, 7 dana u nedelji, namenjena ženama ali i drugim članovima porodice, koji su izloženi nasilju. Usluga je osnovana sa ciljem pružanja podrške ženama iz cele Srbije, kako bi izašle iz kruga nasilja i ostvarile svoje pravo na dostojanstven život bez nasilja. Konsultacije i savetovanje oko svih tema zbog kojih nas žene pozivaju se vrši u poverljivoj formi, čuvajući anonimnost pozivalaca/teljki, a svi pozivi su besplatni.

Edukativne i savetodavne informacije

Strahovi roditelja u vreme pandemije COVID -19
Šta da uradim ako neko dete preti mom detetu?
Saznali ste da je Vaše dete ispoljilo nasilno ponašanje – kako da mu pomognete
Odnos dece i roditelja u vreme covid 19 pandemije
Odmor sa decom
Kako se nositi sa naletima besa kod deteta?
Kako razgovarati sa decom o osećanjima?
Kako prepoznati depresiju kod dece i mladih
Kako roditelji mogu da pomognu deci da pronađu prijatelje i da se socijalizuju?
Kako pomoći detetu da se na asertivan način suprotstavi nasilju
Kako pomoći detetu da razvije samopouzdanje
Disciplinovanje dece
Dete koje trpi zlostavljanje
ADHD kod dece