SOS savetodavni telefoni Zvečanske

Kako je, poznatiji kao „Zvečanska“-(po imenu ulice u kojoj se nalazi od davnih tridesetih godina prošlog veka), Ustanova za brigu o deci bez roditeljskog staranja i brigu o trudnicama i majkama koje se nađu u teškim životnim okolnostima, višedecenijsko iskustvo u prepoznavnju potreba dece, mladih,  ali i samohranih majki, roditelja dece sa razvojnim problemima, porodica koje su pretrpele iskustva izbeglištva, rata, elementarnih katastrofa i ličnih tragedija, opredelilo nas je da deo svoje prakse usmerimo na razvoj usluga za savetodavnu podršku.

 

 

 

 

Do sada smo razvili sledeće usluge:

 1. Nacionalnu dečiju liniju (2005), koja je 2010.godine na predlog dece promenila ime u NADEL – NAcionalna DEčija Linija. Njen broj je – kratki kod 116 111, nacionalno je dostupna 24 sata, 365 dana u godini
 2. Roditeljski telefon, je osnovan 2016.godine zbog značajnog broja poziva odraslih upućenih Dečijoj liniji. Broj Roditeljskog telefona je 0800 007 000 i dostupan je od 16.00-22.00 365 dana u godini
 3. SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja osnovan je 2018.godine kao odgovor države o potrebi prevencije i sprečavanja svih vidova nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Broj SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja je 0800 222 003 i nacionalno je dostupan 24 sata, 365 dana u godini
 4. Savetovanje putem četa, je podusluga NADEL, uspostavljena početkom 2021.godine koja izlazi u susret potrebama mladih da radije komuniciraju pisanim putem. SIGURNI CHAT je savetovanje koje se ostvaruje pisanom komunikacijom u realnom vremenu.  Dostupni smo preko naše online platforme 116.111.rs svakim danom od 18.00-22.00
 5. Elektronsko savetovanje je dodatna opcija na svim našim uslugama i do nje je moguće doći odlaskom na stranicu Kontakt i izborom odgovarajuće usluge u padajućem meniju. Kod izbora elektronskog savetovanja, vreme za odgovor je odloženo, u trajanju jednog do tri dana.

Ko su osobe koje odgovaraju na poziv?

Savetnice i savetnici na našim uslugama su stručnjaci iz pomagačkih profesija i po osnovnom obrazovanju su najčešće: socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, specijalni pedagozi, andragozi, profesori,  pravnici i zdravstveni radnici. Uz izgrađene veštine i znanja u okviru osnovne profesije, telefonski savetnici prolaze specijalne programe savladavanja veština telefonskog  i elektronskog savetovanja koji su akreditovani od strane Ministrastva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

Oni su različitog doba i iskustva, ali vodimo računa o tome da sa mladima razgovaraju mlađi, sa odraslima upravo oni koji mogu da razumeju značaj životnih procesa i izazova i iskustava koji iz toga proizilaze.

Naše savetnice/i poštuju osnovne principe rada savetodavnih linija za pomoć, a to su pre svega:

anonimnost i poverljivost, kao i uvažavanje ličnosti pozivaoca i poštovanje njihovih prava na odluku i izbor o prihvatanju predložene podrške

Cilj podrške deci, mladima i odraslima koji nas pozivaju, ili nam pišu, je da se u poverljivoj atmosferi, uz aktivnog slušača i sagovornika, pomogne da se razjasne sopstvene misli i osećanja oko problema, ili tema koje našeg sagovornika/pozivaoca, okupiraju. Naš je cilj ih osnažimo da razumeju šta im se dešava, da istražimo sa njima resurse u okruženju koji su im značajni, vodimo ih i podržavamo tokom procesa u kome treba da donesu ispravne, sopstvene odluke o svojoj budućnosti i da naprave planove za rešenje problema.

RAD SAVETNIKA/CA NA SAVETODAVNIM TELEFONSKIM LINIJAMA temelji se na poštovanju Konvencije o pravima deteta, Konvencije o ljudskim pravima, u a skladu sa tim i Istanbulske Konvencije, kao i svih sličnih dokumenata koji u osnovi sadrže postulate o prevenciji i spreačvanju nasilja u društvu.

Verujemo da se iskrenim i otvorenim razgovorom sa nama, pokreću procesi aktiviraju snage ličnosti za rešavanje situacija zbog kojih nas pozivaju. Zato je naš slogan:

“HAJDE DA RAZGOVARAMO”

Osim „Zvečanske“ kao organizacije nosioca ovih usluga i njene radne jedinice „Savetodavne telefonske linije“ sa preko 50 savetnika,u razvoju ovih programa psiho-socijalne podrške za decu, mlade i porodicu, značajan doprinos su dali:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije
 • Fondacija Princeze Katarine Karađorđević
 • TELEKOM Srbija
 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
 • UNICEF kancelarija u Srbiji
 • Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
 • Platforma Čuvam te
 • Sve je okey
 • Pravna i fizička lica naše zemlje