NADEL savetovanje putem četa

Savetovanje putem četa, je podusluga NADEL, uspostavljena početkom 2021.g. koja izlazi u susret potrebama mladih  da radije komuniciraju pisanim putem. SIGURNI SHAT je savetovanje koje se ostvaruje pisanom komunikacijom u realnom vremenu.  Dostupni smo preko naše online platforme www.116.111.rs svakim danom od 18.00-22.00

Naša misija i vizija

DECA SU INSPIRACIJA

  • Naša misija je da odgovorimo na potrebe dece i mladih, i pružimo im savet, sigurnost i zaštitu, u situacijama kada su im na bilo koji način ugrožena prava i imaju potrebu da razgovaraju sa stručnom i kompetentnom osobom u poverljivoj formi.
  • Naš cilj je promocija dečijeg GLASA u javnosti  i pružanje jednakih mogućnosti za svu decu. Uvažavamo potrebe dece sa ciljem prevencije i zaštite njihovog mentalnog zdravlja od svih potencijalnih rizika.
  • Cilj nam je i da sarađujemo sa drugim službama i ponudimo što više kvalitetnih odgovora na sve vaše pozive.

O usluzi

Misija NADEL-a je da odgovori na potrebe dece, bilo da se nalaze u teškoj životnoj situaciji ili su u riziku od zlostavljanja i zanemarivanja, ili u aktuelnoj problemskoj situaciji bilo koje vrste i omogući da se njihove brige i potrebe čuju u društvu.
Zastupajući GLAS dece u javnosti, NADEL želi da se dečije potrebe ne samo čuju, nego i uvaže, sa ciljem prevencije i zaštite od svih potencijalnih rizika za njihov razvoj i sa vizijom da se na taj način kreira bolji i bezbedniji svet za svu decu u Srbiji.
Filozofija NADEL-a je da zaštita i građenje rezilijentnosti kod dece počinje slušanjem. Veliki broj dece u Srbiji živi u teškoj situaciji i veliki broj njih nema ko da čuje.
NADEL predstavlja put da se njihovi glasovi čuju, da se na njih skrene pažnja javnosti i ostvare mogućnosti da im se pomogne.

Naše savetnice

Savetnici dečije linije su prošli specijalizovanu obuku za rad na telefonu i imaju višegodišnje iskustvo u radu i volontiranju u ustanovama za zaštitu dece. Razgovaramo sa decom o mnogobrojnim temama koje su u sferi njihovog interesovanja. Razgovor vodimo na nedirektivan način, uz mnogo empatije.

Savetnici na dečijoj linija razgovaraju sa svom decom i mladima, bez obzira na probleme, teškoće ili dileme sa kojima se suočavaju. Ako želiš da pričaš o ljubavnim problemima, porodičnim ili prijateljskim odnosima, kao i o situacijama u kojima doživljavaš neki vid zlostavljanja, tu smo da te saslušamo i da zajedno dođemo do rešenja. Možemo da pričamo o tvojim osećanjima, dilemama, nesigurnostima, nedoumicama. Savetnici dečije linije neguju visok stepen saosećanja i profesionalnosti što podrazumeva da prihvataju pozive dece bez osuđivanja. 

TVOJA PRAVA

Sva deca imaju prava i obaveze. Imaš pravo da znaš svoja prava, sa kojima odrasli treba da te upoznaju!

Kada kao dete znaš koja su tvoja prava, postaješ svestan da i drugi imaju svoja prava. Važno je razgovarati o pravima i da se ona poštuju. Kada znaš svoja prava bolje funkcionišeš u društvu, pa ćeš moći da se zalažeš ne samo za svoja prava, već i za prava nekog drugog. Dečija prava proističu iz osnovnih ljudskih prava, kao što su pravo na život, pravo na ljubav.