Edukativna i savetodavna pomoć

Sos telefon za žene sa iskustvom nasilja je prva nacionalna savetodavna telefonska usluga koja radi 24 sata, 7 dana u nedelji, namenjena ženama ali i drugim članovima porodice, koji su izloženi nasilju. Usluga je osnovana sa ciljem pružanja podrške ženama iz cele Srbije, kako bi izašle iz kruga nasilja i ostvarile svoje pravo na dostojanstven život bez nasilja. Konsultacije i savetovanje oko svih tema zbog kojih nas ženepozivaju se vrši u poverljivoj formi, čuvajući anonimnost pozivalaca/teljki, a svi pozivi subesplatni.Prema odredbama Istambulske Konvencije Saveta Evrope, najviša vrednost kojoj težimo je nulta tolerancija prema nasilju nad ženama. 

Izaberite uslugu i saznajte više