Upoznajte nas!

SOS savetodavni telefoni Zvečanske su  usluge za savetodavnu podršku deci, mladima i porodici, koje pružamo putem telefona, ali i u formatu pisane komunikacije, kao e-savetovanje i “chat room”(pisana komunikacija u realnom vremenu). Bazična ponuda koju nude naše usluge su: savetovanje, informisanje, edukacija i upućivanje, u vremenu od 0-24, ili u predviđenim terminima.

Ove usluge razvijamo poslednjih 17 godina, sa ciljem da svoje iskustvo i savetodavne veštine u podršci deci, mladima i porodici ponudimo što većem broju građana Srbije. Prvi servis je uspostavljen 2005.g. a poslednji 2021.g.

Radimo kao samostalna organizaciona celina u okviru Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine iz Beograda. Saznajte više!

Od 2005 g razvili smo sledeće usluge:

Višegodišnje iskustvo savetodavne prakse

1200000
Primljenih poziva na koje smo odgovorili
60000+
Savetodavnih sesija i konkretne podrške
50+
Savetnica/ka na raspolaganju

Principi rada savetodavnih linija

Naše savetnice/i poštuju osnovne principe rada savetodavnih linija za pomoć, a to su pre svega: anonimnost i poverljivost, kao i uvažavanje ličnosti pozivaoca i poštovanje njihovih prava na odluku i izbor o prihvatanju predložene podrške.

Edukativni kutak

Mesto za nova znanja

Nasilje prema pripadnicima lgbt populacije
Najčešće predrasude o seksualnom nasilju/silovanju
Zašto žene ostaju sa nasilnicima?
Istraživanje: Nasilje posmatralo ili doživelo 64 odsto dece
Strahovi roditelja u vreme pandemije COVID -19
Šta da uradim ako neko dete preti mom detetu?

A šta kažu naši korisnici

Naš cilj je podrška deci, mladima i odraslima koji nas pozivaju,
ili nam pišu, da se u poverljivoj atmosferi pomogne
da se razjasne sopstvene misli i osećanja oko problema.

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam poruku ili nas pozovite.

Naši telefoni:

NADEL: 116111

0-24h

Roditeljski telefon: 0800 007000

16.00 – 22.00h

SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja: 0800 222 003

0-24h

Email: info@pozovinas-sostelefonizvecanske.rs