Zašto žene ostaju sa nasilnicima?

nasilje-sos
 • Strah: šta će se dogoditi ukoliko napusti nasilnika.
 • Verovanje da je nasilje normalna pojava: Žrtva neće posmatrati svoju emotivnu vezu nezdravom ukoliko ne zna kako izgleda zdrava emocionalna veza ili je odrasla u okruženju u kome je nasilje bilo uobičajena pojava.
 • Osećanje stida: Žrtve se teško bore sa saznanjem da su zlostavljane. Često mogu da osećaju da su same doprinele nasilju zato što su stupile u vezu sa nasilnim partnerom. Takodje, žrtve često strahuju od osude porodice ili prijatelja. 
 • Nisko samopoštovanje: Žrtva će početi zaista da veruje da je sama kriva za nasilje koje doživljava ukoliko trpi konstantno ponižavanje i optužbe da je sama isprovocirala nasilje.
 • Ljubav: Žrtve često vole svoje nasilnike. Pokušavaju da održe porodicu na okupu, posebno u situacijama kada imaju decu. Nasilnici često mogu da budu šarmantni i slatkorečivi, posebno na početku veze. Žrtve se iz tog razloga nadaju da će se nasilnik promeniti i postati osoba sa početka veze. One žele da zaustave nasilje a ne da prekinu emotivan odnos.
 • Kulturološki razlozi ili religijska uverenja: Kulturološka ili religijska uverenja kao i tradicionalna podela rodnih uloga utiču na stavove žrtve da ostanu u vezi sa nasilnikom zbog straha od osude porodice.
 • Nedostatak novca: Žrtve su često finansijski zavisne od nasilnika i čini im se gotovo nemogućim da napuste nasilnika ukoliko nemaju novac ili ne mogu da pronađu smeštaj. Osećaju se posebno bespomoćnim ukoliko žive sa partnerom koji je nasilan.
 • Invalidnost: Kada je žrtva u poziciji da fizički zavisi od nasilnika, smatraće opravdanim za svoje blagostanje da ostane u takvoj vezi.  


Predrasude o nasilju i nasilnicima

 1. Nasilje je privatna stvar porodice
 2. Nasilje nad ženama u porodici ili partnerskom odnosu je pojava koja nije široko rasprostranjena
 3. Žena je kriva za nasilje koje je preživela, jer ga je ona isprovocirala i izazvala svojim ponašanjem
 4. Žene biraju nasilne partnere. Ostaju sa nasilnim partnerima zato što im se to sviđa.
 5. Žena uvek može da napusti nasilnika i tada će nasilje prestati.
 6. Pretnje i uvrede ne predstavljaju nasilje.
 7. Uzrok nasilja je alkoholizam i korišćenje psihoaktivnih supstanci.
 8. Fizičko ili seksualno nasilje je izolovan događaj koji se obično ne ponavlja.
 9. Nasilje je posledica gubljenja kontrole ili napada besa.
 10. Nasilnici su osobe koje pate od nekog psihičkog poremećaja.
 11. Nasilje u porodici se dešava u većini slučajeva u socijalno ugroženim porodicama, među nisko obrazovanim i siromašnim.
 12. Žene su kao majke krive ako nasilnik zlostavlja decu.
 13. Osobe koje su nasilne ne mogu sebi pomoći.

Činjenice:

 1. Nasilje u porodici predstvlja krivično delo i ozbiljan je društveni problem.
 2. Svaka druga žena je žrtva psihičkog nasilja, a svaka treća je žrtva fizičkog nasilja.
 3. Niko ne želi i ne traži nasilje, niko ne zaslužuje da bude zlostavljan bez obzira šta kaže ili uradi.
 4. Žene ne vole i ne žele nasilje. Kada su birale partnere nisu birale nasilnika.
 5. Nasilje često ne prestaje prekidanjem odnosa, već eskalira zbog pokušaja nasilnika da zadrži moć i kontrolu.
 6. Pretnje i uvrede su oblici psihološkog nasilja.
 7. Alkoholizam i psihoaktivne supstance mogu biti sredstva koja olakšavaju da se nasilje ispolji, ali ne i uzrok. Nasilnici ih koriste kao izgovor za svoje ponašanje.
 8. Fizičko i seksualno nasilje ne javlja se samo, obično ih prate psihološko ili ekonomsko nasilje.
 9. Nasilno ponašanje je izbor, ono je povezano sa uspostavljanjem kontrole, a ne sa gubljenjem.
 10. Većina nasilnika nema psihički poremećaj i dobro funkcioniše u svojoj društvenoj i profesionalnoj sredini.
 11. Nasilnici i žrtve mogu biti bilo koje klase, rase, socioekonomskog statutusa, etničkog porekla, kulture, religije, seksualne orijentacije, starosne dobi.
 12. Odgovornost za nasilje jeste na onome ko vrši nasilje.
 13. Nasilno ponašanje predstavlja neodgovarajući način nošenja sa stresom, ljutnjom, besom, strahom i frustracijom. Nenasilni načini izražavanja emocija mogu se usvojiti u kasnijoj životnoj dobi. Nasilni muškarci mogu promeniti svoje nasilno ponašanje i uspostaviti kontrolu nad njim.
Kategorije:Telefon za žene sa iskustvom nasilja