Hrabrost se nalazi na neočekivanim mestima

Ne postoje savršeni roditelji, ali postoje savršeni zajednički trenuci roditelja i dece koji mogu od deteta da kreiraju savršenog čoveka. U životu svakog roditelja se desi takav momenat, kada grleći svoje dete shvatite da je taj zagrljaj vama važniji nego njemu.

Naša misija

Nikad ne odustajte, ne postoji kraj, već samo novi početak

  • Koncept razvoja roditeljskog telefona se fokusira na  odrasle koji su zabrinuti za decu, i odnose na zadovoljenje ličnih potreba i nedoumica samih roditelja.
  • „Nova uloga“ koja se dobija rođenjem deteta ponekad doprinese stavljanju sopstvenih potreba „po strani“, fokus razmišljanja, aktivnosti i brige pomera se na potrebe deteta. Stoga, možda bi bilo korisno  da na sajtu postoji deo koji bi služio kao ohrabrenje ili podsetnik roditeljima da je u redu da s vremena na vreme svoju energiju usmere na neke svoje potrebe bez razmišljanja da li ih to čini/može učiniti „lošim roditeljima“.

O usluzi

Umesto rubrike Priča meseca može stajati rubrika Aktuelne teme . Ovaj deo bi se bavio najnovijim informacijama, događajima, aktuelnostima kome bi posetioci mogli da pristupe i na taj način se informišu. Ovaj segment je svakako najpodložniji češćem ažuriranju i menjanju informacija jer je to preduslov da kao takav bude funkcionalan i zanimljiv. 

Aktuelne teme bi pratile aktuelna dešavanja kod nas. Pratili bi medije i na osnovu toga izdvajali aktuelne teme koje se tiču roditeljstva i vaspitanja dece. Teme bi bile kratke i jednostavne. Roditelji bi kada uđu na sajt mogli odmah da vide „Aktuelnu temu“ o kojoj se pisalo te nedelje. Što se tiče organizacije ovog dela, dobra ideja je da sve stoji na jednom mestu u jednom folderu i da se tekstovi samo dodaju. U nastavku su izlistane neke od tema koje se čine trenutno aktuelnim.

Naše savetnice

Naše telefonske savetnice su iskusni stručnjaci u oblasti telefonskog savetovanja. Pored formalnog obrazovanja u oblasti socijalnog rada, psihologije i specijalne pedagogije, edukacija u različitim psihoterapijskim modalitetima, savetnice su prošle i brojne obuke iz oblasti rada sa decom. Prihvatanje, empatija, uvažavanje pozivaoca/ teljki osnovni su principi kojima se savetnice vode tokom razgovora. Pozivi se prihvataju bez osuđivanja, diskriminacije i bez obzira na obrazovanje, uzrast, nacionalnu i versku pripadnost osoba koje traže našu pomoć.

Edukativni kutak

U životu svakog roditelja se desi takav momenat, kada grleći svoje dete shvatite da je taj zagrljaj vama važniji nego njemu. Način na koji se obraćamo deci postaje njihov unutrašnji glas.