Ne morate biti sjajni da biste počeli, ali morate početi da biste bili sjajni.

SOS dečija linija (2005), koja je 2010.g. na predlog dece promenila ime u NADEL – Nacionalna Dečija Linija-  njen broj je – kratki kod  116 111, nacionalno je dostupna 24 sata 365 dana u godini.

NADEL, ili NAcionalna Dečija Linija je usluga telefonskog savetovanja koja svoj deci u Srbiji omogućava da u bilo kom trenutku dobiju savetodavnu podršku putem besplatnog poziva na telefonski broj 116111, ako se nađu u okolnostima u kojima su im ugrožena prava, ili u bilo kojoj drugoj situaciji, kada osete potrebu za razgovorom sa kompetentnom i poverljivom osobom.

Naša misija

DECA SU INSPIRACIJA

  • Misija NADEL-a je da odgovori na potrebe dece, bilo da se nalaze u teškoj životnoj situaciji ili su u riziku od zlostavljanja i zanemarivanja, ili u aktuelnoj problemskoj situaciji bilo koje vrste i omogući da se njihove brige i potrebe čuju u društvu.
  • Zastupajući GLAS dece u javnosti, NADEL želi da se dečije potrebe ne samo čuju, nego i uvaže, sa ciljem prevencije i zaštite od svih potencijalnih rizika za njihov razvoj i sa vizijom da se na taj način kreira bolji i bezbedniji svet za svu decu u Srbiji.
  • Filozofija NADEL-a je da zaštita i građenje rezilijentnosti kod dece počinje slušanjem. Veliki broj dece u Srbiji živi u teškoj situaciji i veliki broj njih nema ko da čuje.
  • NADEL predstavlja put da se njihovi glasovi čuju, da se na njih skrene pažnja javnosti i ostvare mogućnosti da im se pomogne.

O usluzi

NADEL, ili NAcionalna DEčija Linija je usluga telefonskog savetovanja koja svoj deci u Srbiji omogućava da u bilo kom trenutku dobiju savetodavnu podršku putem besplatnog poziva na telefonski broj 116111, ako se nađu u okolnostima u kojima su im ugrožena prava, ili u bilo kojoj drugoj situaciji, kada osete potrebu za razgovorom sa kompetentnom i poverljivom osobom.

Naše savetnice

Naše telefonske savetnice su iskusni stručnjaci u oblasti telefonskog savetovanja. Pored formalnog obrazovanja u oblasti socijalnog rada, psihologije i specijalne pedagogije, edukacija u različitim psihoterapijskim modalitetima, savetnice su prošle i brojne obuke iz oblasti rada sa decom. Prihvatanje, empatija, uvažavanje pozivaoca/ teljki osnovni su principi kojima se savetnice vode tokom razgovora. Pozivi se prihvataju bez osuđivanja, diskriminacije i bez obzira na obrazovanje, uzrast, nacionalnu i versku pripadnost osoba koje traže našu pomoć.

Edukativni kutak

NADEL, ili NAcionalna Dečija Linija je usluga telefonskog savetovanja koja svoj deci u Srbiji omogućava da u bilo kom trenutku dobiju savetodavnu podršku putem besplatnog poziva na telefonski broj 116111, ako se nađu u okolnostima u kojima su im ugrožena prava