RT1-ahd

Mnogi roditelji koji se suočavaju sa izazovima koji sa sobom nosi ADHD sindrom pitaju se šta zaista znači imati dete sa ADHD sindromom, kako će dijagnoza uticati na njihov i detetov kvalitet života i koji su načini da mu se pomogne da lakše izađe na kraj sa izazovima.

ADHD sindrom, predstavlja poremećaj pažnje praćen psihomotornim nemirom. Sindrom je moguće primetiti još u ranom detinjstvu, međutim roditelji obično nisu sigurni da li je u pitanju ADHD sindrom. Zapravo, to je poslednja stvar o kojoj roditelji razmišljaju. Sa polaskom u školu, problemi postaju učestaliji i uočljiviji, dete mora da sedi mirno i da ispunjava određene zahteve koje mu postavljaju učitelji i učiteljice. U tom periodu dolazi do ispoljavanja teškoća koje se tiču učenja. Na vreme često zaboravljaju, imaju burne emotivne reakcije. Izraženi su i problemi sa socijalizacijom. Deca sa ADHD sindromom postižu slabije rezultate, jer imaju problem da usmere pažnju na ono o čemu se govori.

Postoje tri tipa ovog poremećaja: Dominantno nepažljivi tip, Dominantno hiperaktivni impulsivni tip, Kombinovani tip. Glavni simptomi ADHD sindroma su poremećaj pažnje, impulsivnost i hiperaktivnost. Potrebno je da simptomi traju duže od šest meseci i da nisu u skladu sa razvojnim stadijumom.

Kod predominantno slabe pažnje, deca ne obraćaju pažnju na detalje, imaju problem da održe pažnju, ne prate data upustva i ne završavaju zadate aktivnosti.

Predominantno hiperaktivni impulsivni tip, simptomi kod ovog tipa uključuju ponašanja poput vrpoljenja na stolici, odlaženje sa časa u toku nastave, nemogućnost mirnog sedenja, preterana motorna aktivnost.

Kombinovani tip ADHD sindroma podrazumeva simptome iz prethodna dva opisana.

Kao uzroci nastanka ADHD sindroma obično se navodi: pušenje, konzumacija alkohola u trudnoći, nasleđe, neurobiološke promene, izloženost otrovnim materijalama iz spoljašnje sredine … Međutim, pouzdano se ne zna uzrok!

Načini na koji bi roditelji mogli da pomognu deci sa ADHD sindromom su sledeći:

  • Budite jasni i konkretni u svojim zahtevima.
  • Pohvalite i/ili nagradite dete nakon ispunjenja zahteva koji ste postavili,
  • Ne kažnjavajte previše, budite selektivni. Kažnjavanje deteta sa ovim sindromom može biti veoma osujećujuće za njega i dovesti do eskalacije problema. Birajte svoje bitke!
  • Za decu sa ADHD sindromom važno je da se zadaci podele, da se pravi pauza između zadataka, kao i da se dete pohvali za svaki odrađeni zadatak.
  • Zbog slabije orijentacije u vremenu, roditelji bi mogli da navijaju deci sat radi opomene.
  • Na vidljivom mestu, postavite papir sa važnim informacijama i upustvima kako bi mogli da se podsete. Pokušajte da ih iznova motivišete, istrajavajte u tome.
  • Predložite detetu da zapisuje svoje planove, da planiraju rešanja nekih problematičnih situacija koje bi mogle da se dese.
  • I pre svega, budite dosledni!
Kategorije:Roditeljski telefon