Rodne uloge i roditeljstvo

RT-dete-neposlusno

Mladi roditelji sve više dele zaduženja u podizanju deteta i preispituju tradicionalne ideje o vaspitavanju dečaka i devojčica, ipak podaci govore da u Srbiji samo 4 od 10 očeva učestvuje u igranju i učenju sa svojom decom uzrasta 2 do 4 godine. 

Rodne nejednakosti su i dalje prisutne u našoj zemlji, a jedna su od temeljnih društvenih nejednakosti, koje su se posebno ispoljile tokom pandemije korona virusa, i posebno kada je roditeljstvo u pitanju. 

Kako svako dete, u prvim godinama života i razvoja, najviše zavisi od svog-svojih roditelja odnosno primarnih staratelja, nove generacije pred sobom imaju imperativ da puno rade na preispitivanju rodnih obrazaca, afrimisanju rodno-ravnopravnih ponašanja, a onda i rodno-balansiranih roditeljskih praksi. Ovim će postepeno doći do napuštanja negativnih rodnih stereoptipa koji utiču na raspodelu roditeljskih uloga i kvalitet brige o razvoju male dece, samim tim i na dobrobit, zdravlje i celoživotna postignuća deteta, samostalnost i prilagodljivost u izazovnim situacijama, kvalitet socijalnih interakcija i porodične odnose i u kasnijoj dobi. 

Ako se osvrnemo na odgovore ispitanika, velika većina čak 60%, veruje da se svest o budućoj roditeljskoj ulozi i praksama vaspitanja i podizanja dece formira još u ranom detinjstvu dok deca uče o svetu oko sebe od svojih roditelja ili staratelja odnosno bliskog okruženja.  

Ispitanici su mišljenja da su i majke i očevi jednako sposobni da kvalitetno sprovode svoje roditeljske zadatke i da je njihova obostrana posvećenost jednako važna od prvog dana dolaska deteta na svet. Sebe mogu da zamisle u roditeljskoj ulozi i kažu da bi, u ulozi oca ili majke, bili u potpunosti uključeni u donošenje odluka i svih obaveza oko deteta i porodice kao i partner/ka. 

U anketi se pokazalo da su mladi svesni da nedovoljna uključenost očeva u roditeljstvo može da ostavi značajan trag na razvoj deteta odnosno na usvajanje važnih životnih veština, kao i na uspešnost, samopoštovanje i samostalnost u zrelijoj dobi. 

Posebno je interesantno što većina  ispitanika, bez obzira na rodni identitet koji su izrazili, ima približno slične stavove i mišljenje o rodnim ulogama u roditeljstvu, kao i to što veliki broj ispitanika, čak 74%, u razgovoru sa vršnjacima preispituje tradicionalna shvatanja o tome šta predstavlja uloga žene/muškarca u podizanju deteta. 

Preispitvanje rodnih obrazaca, na koje umnogome utiču transgeneracijske determinante, prvi je korak u unapređenju kulture rodne ravnopravnosti i kvaliteta života dece, mladih i roditelja, a važan je element sveobuhvatnog održivog razvoja društva. 

Detaljni pregled rezultata ankete nalazi se na sledećem linku ka U-Report platformi. 

Kategorije:Nadel