Mesto za nova znanja

Misija NADEL-a je da odgovori na potrebe dece, bilo da se nalaze u teškoj životnoj situaciji ili su u riziku od zlostavljanja i zanemarivanja, ili u aktuelnoj problemskoj situaciji bilo koje vrste i omogući da se njihove brige i potrebe čuju u društvu.
Zastupajući GLAS dece u javnosti, NADEL želi da se dečije potrebe ne samo čuju, nego i uvaže, sa ciljem prevencije i zaštite od svih potencijalnih rizika za njihov razvoj i sa vizijom da se na taj način kreira bolji i bezbedniji svet za svu decu u Srbiji.

Edukativne i savetodavne informacije

Istraživanje: Nasilje posmatralo ili doživelo 64 odsto dece
Kako prepoznati depresiju kod dece i mladih
Rodne uloge i roditeljstvo
Call Now Button