Mesto za nova znanja

Sos telefon za žene sa iskustvom nasilja je prva nacionalna savetodavna telefonska usluga koja radi 24 sata, 7 dana u nedelji, namenjena ženama ali i drugim članovima porodice, koji su izloženi nasilju. Usluga je osnovana sa ciljem pružanja podrške ženama iz cele Srbije, kako bi izašle iz kruga nasilja i ostvarile svoje pravo na dostojanstven život bez nasilja. Konsultacije i savetovanje oko svih tema zbog kojih nas žene pozivaju se vrši u poverljivoj formi, čuvajući anonimnost pozivalaca/teljki, a svi pozivi su besplatni.

Edukativne i savetodavne informacije

Nasilje prema pripadnicima lgbt populacije
Najčešće predrasude o seksualnom nasilju/silovanju
Zašto žene ostaju sa nasilnicima?
SOS telefoni

Šta smo dosad uradili?